Spring til indhold

Henvendelse til

UdenrigsministerietAsiatisk Plads 21448 København KDanmark
Tlf.+45 33 92 00 00 Tlf. +45 33 92 11 12

Danmark i Irak

Danmark har ingen ambassade i Irak, henvendelse kan ske til Udenrigsministeriet, København.

Danish Honorary Consulate in Erbil

Contact:

Consulate of Denmark

Address: Al-Khayat Compound, opposite of Erbil Court

Erbil

 

Consul: Dara Jalil Al-Kahyat

E-mail: dara.alkhayat@yahoo.com

Tel: +9647507517073

Office hours: Sunday-Thursday: 12.00-20.00

 

---

 

Borgerservice:

Nødstedte danskere i Irak med et akut behov for konsulær bistand, herunder udstedelse af nødpas, kan rette henvendelse til en ambassade fra et andet EU-land repræsenteret i Bagdad, p.t. Frankrig, Grækenland, Italien, Nederlandene, Polen, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet og Tyskland. Bemærk, at man skal sørge for at forny sit danske pas uden for Irak, inden det udløber, da der ikke kan udstedes dansk pas i Irak og da der som udgangspunkt ikke kan gives tilladelse til udstedelse af EU-nødpas (ETD) udelukkende fordi ens danske pas er udløbet.

Personer, der ønsker at ansøge om visum, opholdstilladelse/familiesammenføring og tilbagerejsetilladelse samt andre ansøgninger om opholdstilladelse henvises til andre danske repræsentationer i regionen, hvor disse sager bliver ekspederet, fx danske ambassader i Ankara, Kairo og Teheran samt på generalkonsulaterne i Istanbul og Dubai.

Ansøgerne bedes søge nærmere information på de nævnte repræsentationers hjemmesider på Internettet. Link til repræsentationernes hjemmesider kan findes her. Det skal påregnes, at der skal bestilles tid for indlevering af ansøgning.

 

In English:

Consular services:

Danish citizens in Iraq, who are in urgent need of consular assistance, may contact an Embassy from another EU country represented in Bagdad, currently Czech Republic, France, Germany, Greece, Italy, Netherlands, Poland, Romania, Slovakia, Spain, Sweden, and UK. Please note that you must renew your Danish passport outside of Iraq before it expires, as it is not possible to issue Danish Passports in Iraq and, as a rule, permission to issue an EU emergency passport (ETD), solely because your Danish passport has expired, will not be granted.

Persons applying for visa, residence permit, family reunification and re-entry permits are requested to contact other Danish representations in the region: Ankara, Cairo, Dubai, Istanbul or Teheran.

For further information please consult the web-sites of the respective embassies. Please note that time for submission of applications must be booked in advance at the relevant Embassy. Please find the relevant web pages here.

All other consular matters are referred to 24/7 Operations Center tel.: 0045 3392 1112 or e-mail: bbb@um.dk.

For general questions please contact the Ministry of Foreign Affairs: um@um.dk